Friday, June 20, 2014

Ulasan Buku : 40 Teknik Rasulullah Mendidik.

"Sesungguhnya Allah Ta`ala tidak mengutusakan daku untuk menyukarkan dan tidak pula sebagai mencari kesilapan dan keaiban orang lain, sebaliknya Allah Ta`ala mengutuskan daku sebagai guru yang memudahkan"
(Riwayat Imam Muslim)


Bismillahi walhamduliLlah..

Untuk penulisan kali ini, saya cuba meluangkan masa bagi memenuhi permintaan beberapa orang sahabat supaya membuat catatan ringkas mengenai pembentangan bedah buku ”40 Teknik Rasulullah Mengajar”, yang telah saya sampaikan beberapa bulan sudah bersempena ‘Road To’ Persidangan Tahunan Mahasiswa Malaysia Jordan(PERTAMA) Kali Ke-VIII yg bertemakan pendidikan.

Di kesempatan yang terbatas ini, suka untuk saya berpesan terutama kepada diri saya sendiri, bahawa kita perlu sedar kepentingan menulis dalam mengekalkan sesuatu ilmu. Melalui penulisan juga dapat mewariskan sejarah daripada suatu generasi kepada generasi seterusnya dan banyak lagi kepentingan mencatat sesuatu ilmu. Penulisan dan menulis adalah diantara rahmat Allah yang besar buat hamba-hambaNya. Firman Allah Ta`ala di dalam surah al-`Alaq ayat 3-5 ;

"Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."

Saya cuba untuk meringkaskan tulisan ini namun ia tetap memakan ruang yang banyak. Beberapa buah hadis yang masyhur tidak saya nyatakan namun saya amat berharap agar para pembaca dapat menyemak kembali hadis yang saya maksudkan supaya jelas apa yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman.


MENGENAI PENULIS

Al`Allamah Syeikh al-Muhaddith al-Faqih Abdul Fattah Abu Ghuddah al-Halabi as-Suri dilahirkan di Syria pada tahun 1917 dan wafat pada tahun 1997 di Kota Madinah. Beliau merupakan seorang `alim dan pakar dalam bidang Hadis dan Fiqh.
Diantara penulisan beliau yang masyhur ialah “Ulama` al-`Uzzab” (Ulama yang Bujang), “Qeemah az-Zaman `inda al-`Ulama`” (Nilai Masa disisi Ulama) dan banyak lagi. Selain menulis, beliau juga turut mentahqiq beberapa buah kitab.
Rahimahullah.


AR-RASUL AL-MU`ALLIM

Tajuk sebenar bagi buku ini ialah ar-Rasul al-Mu`allim wa Asaaliibuhu fi at-Ta`lim yang bermaksud ‘Rasul Pendidik dan Teknik-teknik Baginda dalam Mendidik’. Penulis menghimpunkan 40 teknik Rasulullah Shallahu `Alaihi Wasallam dalam mendidik yang penulis dapati secara tidak langsung melalui penelitian beliau terhadap hadis-hadis Nabi shallahu `alaihi wasallam. Edisi bahasa Arab boleh didapati di laman sesawang dalam bentuk e-buku (PDF). Pun begitu, buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan telah diulang cetak beberapa kali. Diatas beberapa faktor kekangan, saya hanya menyentuh 7 teknik terpenting sahaja (pada pandangan saya) ketika pembentangan tersebut dan untuk penulisan ini.


Rasulullah merupakan Murabbi Agung dan pendidik terulung buat seluruh umat sebagaimana yang telah dirakamkan di dalam al-Quran surah al-Jumu`ah ayat ke – 2:

"Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata".

Sejarah telah menyaksikan pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah berjaya mengubah sikap masyarakat Arab yang sebelumnya kasar menjadi lembut dan beradab, mengubah mereka daripada bermusuhan kepada saling berkasih-sayang. Melalui pendidikan tersebut jugalah agama Islam yang suci ini dapat kita anuti. Alhamdulillah.

Teknik 1 : Menjadikan dirinya sendiri dan budi pekertinya sebagai model pendidikan

Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh Baginda shallahu `alaihi wasallam agar ia menjadi ikutan yang baik kepada para pelajar. Baginda tidak mengarahkan sesuatu perkara melainkan setelah Baginda melakukannya terlebih dahulu kemudian barulah diikuti oleh para sahabat berdasarkan apa yang mereka lihat. Ia merupakan cara terbaik agar mudah difahami dan lebih mendorong untuk diikuti berbanding pengajaran berbentuk teori dan penerangan lisan semata-mata.

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menceritakan :

Sesungguhnya seorang lelaki menemui Nabi lalu berkata; “Wahai Rasulullah bagaimanakah cara bersuci (berwudhu’)?
Kemudian Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam meminta bejana berisi air kemudian membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian memasukkan dua jari telunjuk pada kedua telinga dan mengusap bagian luar atas telinga dengan ibu jarinya dan bahagian dalam telinga dengan jari telunjuknya, kemudian mencuci kedua-dua kaki baginda sebanyak tiga kali. Selanjutnya beliau bersabda: “Demikianlah cara berwudhu’, maka barangsiapa yang menambahnya atau mengurangkannya maka ia telah melakukan kesilapan dan kezaliman.”


Teknik 2 : Berdialog –soal jawab- dan pertimbangan akal fikiran

(Teknik ini saya gabungkan diantara teknik ke-5 dan ke-6 yang telah disusun oleh penulis memandangkan keduanya mempunyai perkaitan).

Berdialog dan bersoal jawab dapat menarik perhatian pendengar dan dapat mendorong mereka untuk menjawab persoalan tersebut. Jika para sahabat tidak dapat menjawab persoalan yang diutarakan oleh Nab shallahu `alaihi wasallami, maka jawapan yang diberikan oleh Nabi lebih mudah untuk difahami dan memberi kesan dalam jiwa pendengar.
Sebagai contoh, sebuah hadis masyhur riwayat Imam Ahmad yang panjang menceritakan mengenai seorang lelaki yang meminta izin daripada Nabi shallahu `alaihi wasallam untuk berzina. Di dalam hadis tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah mendidik dengan cara memahami psikologi pemuda tersebut tanpa membacakan ayat-ayat larangan dan ancaman kepada penzina, Nabi berdialog secara lembut agar pemuda tersebut dapat membuat pertimbangan akal sebaiknya dan tidak memberontak.

Penting bagi seorang pendidik untuk memahami psikologi mereka yang ingin dididik sama ada pendidikan tersebut disampaikan melalui lisan mahupun tulisan. Pendidik tidak sekadar perlu memikirkan apa yang ingin disampaikan tetapi perlu meraikan emosi dan psikologi mereka yang dididik agar nasihat yang disampaikan membekas dan tidak membuatkan mereka menjauhkan diri.

Teknik 3 : Menggunakan kiasan dan perumpamaan

Sesuatu perkara yang sukar digambarkan oleh akal perlu disampaikan secara kreatif agar ianya dekat dengan akal dan muncul dalam imaginasi lalu mampu diterjemah secara berkesan oleh pendengar. Uslub kreatif yang dimaksudkan di sini ialah melalui kiasan dan perumpamaan. Kiasan dan perumpamaan banyak digunakan di dalam al-Quran dan hadis untuk menggambarkan sesuatu perkara dalam bentuk yang mudah difahami.
Perumpamaan dan kiasan digunakan apabila sesuatu perkara yang ingin disampaikan agak samar dan hukumnya sukar untuk diketahui. Melalui kiasan dan perumpamaan, kesamaran tersebut dapat disingkap. Justeru, kiasan dan perumpamaan bertindak sebagai suatu kaedah dalam memahamkan hukum syara` dan maqashidnya (matlamatnya).

Daripada Abu Hurairah ra katanya:
Rasulullah saw bersabda:"Apa pendapat kamu sekiranya terdapat sebatang sungai di hadapan pintu rumah salah seorang dari kamu dan dia mandi di dalamnya setiap hari sebanyak lima kali.Apakah masih lagi terdapat kotoran pada badannya? Para sahabat menjawab : Sudah pasti tidak terdapat sedikit pun kotoran padanya.Lalu baginda bersabda : “Begitulah perumpamaanya dengan solat lima waktu.Allah menghapuskan segala kesalahan mereka dengannya."
(Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim dan selainnya)

Teknik 4 : Menguji orang yang telah mengetahui sesuatu perkara dan memujinya jika jawapannya tepat.

Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu apakah ayat dalam Kitab Allah yang bersama kamu, paling agung?".
Aku (Ubay) berkata: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui".
Sabda baginda: "Wahai Abu Al-Munzir, adakah kamu tahu apakah ayat dalam Kitab Allah yang bersama kamu, paling agung?".
Aku berkata: "Allahu Laa Ilaaha Illaa Huwal Hayyul Qayyum".
Lalu baginda menepuk dadaku, dan bersabda: "Semoga dipermudahkan ilmu bagimu, Abul Munzir".
(Hadis riwayat Imam Muslim).

Teknik 5 : Memegang tangan atau bahu pendengar

Seorang ahli antropologi barat, Helen Fisher dalam bukunya ‘Anatomy Of Love’ menjelaskan pentingnya peranan sentuhan dalam memelihara kedekatan emosional diantara dua individu. Sentuhan menjadi alternatif untuk menyatakan simpati, upaya menularkan semangat positif dan ajakan melakukan sesuatu.

‘Abdullah bin ‘Umar r.a berkata :“Rasulullah s.a.w memegang bahuku lalu bersabda: “Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing, atau seorang musafir”. (Riwayat Imam al-Bukhari).

Jika anda belum pernah mencuba teknik ini, mulakanlah ia hari ini. Dengan sentuhan, pendengar akan memberi perhatian yang lebih dan merasa dekat dengan anda.

Teknik 6 : Menyebutkan kisah-kisah dan berita umat terdahulu.

Sudah menjadi tabiat manusia tidak gemar jika sentiasa diberi arahan secara langsung seperti ‘jangan kamu berbuat begini’, ‘bersabarlah’, ‘taatlah’ dan sebagainya. Maka melalui kisah-kisah dan penceritaan, insan dapat mengambil motivasi dan iktibar tentang perkara yang mesti dilakukan, yang perlu ditinggalkan dan sebagainya. Satu pertiga ayat-ayat yang terkandung dalam al-Quran merupakan sejarah.

Terdapat sebuah hadis panjang yang masyhur riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengenai kisah Juraij yang difitnah hasil doa ibunya yang terguris hati dengan sikap Juraij yang tidak mengendahkan panggilannya kerana ingin terus melakukan solat.
Hadis tersebut memberi iktibar kepada setiap anak supaya menyahut panggilan ibu walaupun sedang melakukan ibadah.

Teknik 7 : Marah dan bersikap tegas ketika perlu

Rasulullah shallahu `alaaihi wasallam menjadi marah apabila terdapat sahabat yang bertanya dan berbicara mengenai perkara yang tidak sepatutnya diperbincangkan. Ada ketikanya nabi akan mengalihkan perhatian penyoal kepada perkara yang lebih penting untuk difikirkan.

Daripada `Amru bin Syu`aib daripada ayahnya; Rasulullah keluar menemui para sahabat Baginda yang sedang bertengkar tentang masalah al-Qadar (ketentuan Allah keatas hamba sejak azali) lalu wajah baginda menjadi sangat merah seperti kemerahan biji delima lantaran terlalu murka.
Lantas baginda bersabda; “Apakah untuk ini kalian disuruh? Atau apakah kerana perkara ini kalian diciptakan? Kalian mencampuradukkan sebahagian al-Quran kepada sebahagian yang lain, justeru kerana perkara inilah umat-umat terdahulu sebelum kalian menjadi binasa.”
(Riwayat Imam Ibnu Majah)

Teknik 8 : Bersabar dan meraikan persoalan

Teknik ini tidak terdapat di dalam buku ini tetapi ianya hasil rumusan perbualan saya bersama ayah saya ketika mendengar sebuah hadis yang dibacakan ketika kami sedang mendengar radio IKIMfm. Hadis tersebut ialah hadis “ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu” yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim.


Namun suka saya kemukakan sebuah hadis menarik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim;
Abdullah bin Mas’ud radhiallahu’anhu-, dia berkata :
Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam: “Amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah?”
Beliau menjawab : “Shalat pada waktunya”.
Saya bertanya : “Kemudian apa?”
Beliau menjawab : “Berbakti kepada kedua orang tua”.
Saya bertanya : “Kemudian apa?”
Beliau menjawab : “Berjihad di jalan Allah”.
Ibnu Mas’ud radhiallahu’anhu berkata : “Rasulullah menyampaikan ketiganya kepada saya, jika saya menambah pertanyaan tentangnya, niscaya beliau menjawabnya”.


Jika dilihat pada hujung hadis, jelas kelihatan Baginda shallahu `alaihi wasallam begitu bersabar menyantuni persoalan yang dikemukakan oleh sahabat tersebut dan tidak melenting walaupun ditanyakan persoalan yang lebih kurang sama. Begitu juga pada hadis “ibumu, ibumu, ibumu kemudian ayahmu” yang masyhur dan tidak perlu untuk disebutkan di ruangan yang terbatas ini.

PENUTUP

Kata penulis di hujung buku beliau; “Inilah beberapa contoh daripada uslub mengajar yang digunakan oleh Rasulullah shallahu `alaihi wasallam dan saya menyebutkannya di sini hanyalah sebagai suatu penerangan dan penjelasan semata-mata, bukannya sebagai kajian dan huraian yang lengkap dan menyeluruh.
Tidak syak lagi seseungguhnya orang yang mengkaji hadis dan sirah baginda yang agung, ia akan menemui beberapa lagi uslub dan teknik yang lain (selain 40 uslub yang disebutkan).”


Selain daripada buku ini, masih banyak lagi buku-buku dan kajian mengenai kaedah nabi mendidik anak-anak, kaedah nabi berinteraksi dengan masyarakat, teknik mendorong pelajar gaya nabi dan sebagainya. Maka seharusnya bagi umat ini melaksanakan tugas mendidik berpandukan gaya dan teknik yang diamalkan oleh Rasulullah shallahu `alaihi wasallam supaya pendidikan tersebut memberi kesan positif dalam pembentukan masyarakat yang berakhlak. Namun, untuk mengetahui teknik dan method yang diamalkan oleh Nabi shallallahu `alahi wasallam perlulah sentiasa melazimi membaca hadis-hadis Baginda shallahu `alaihi wasallam.

Mudah-mudahan dengan kelaziman tersebut dapat menghidupkan hati kita agar sentiasa mencintai Nabi shallahu `alaihi wasallam dan meraih syafaat baginda di akhirat nanti.
Wallahu `Alam.

وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومربينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين


Khaalahzu
20062014
Bayt Ilmi, Jordan.

Thursday, April 17, 2014

Berharap Menjadi Sahabat Nabi.

Diantara pendorong untuk memugar rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad shallahu `alaihi wasallam adalah dengan melazimkan diri untuk menghayati hadis-hadis dan sirah baginda shallahu `alaihi wasallam. Melazimi hadis Nabi shallahu `alaihi wasallam perlu dijadikan salah satu daripada aktiviti seharian, tidak sekadar berHanaanaa.

Tatkala meneliti hadis-hadis nabi shallahu `alaihi wasallam, kita akan dapati sikap ramah dan gurauan nabi shallahu `alaihi wasallam terhadap si kecil Abu `Umayr, bagaimana Nabi shallahu `alaihi wasallam menyantuni seorang pemuda yang ingin berzina dengan cara yang penuh hikmah, juga di dalam beberapa hadis menyebutkan bahawa Nabi shallahu `alaihi wasallam seringkali menyedari ketiadaan mereka yang senantiasa berada berdekatan dengan baginda shallahu `alaihi wasallam. Baginda melayani segenap lapisan masyarakat.

Di dalam sebuah hadis baginda shallahu `alaihi wasallam menyebut;


أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها.


"Suatu saat Rasulullah shallahu `alaihi wasallam menyedari kehilangan seorang wanita hitam yang biasa baginda lihat menyapu di masjid. Lalu baginda shallahu `alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Mereka berkata, “Dia telah meninggal dunia.” Seakan-akan mereka meremehkannya. Rasulullah shallahu `alaihi wasallam berkata: “Mengapa kalian tidak memberitahu aku.” Lalu Rasulullah shallahu `alaihi wasallam minta ditunjukkan kuburnya, kemudian beliau shalat (jenazah) di atasnya." (Muttafaq alaih).

Menghayati kisah-kisah yang berkait dengan akhlak dan sikap Nabi shallahu `alaihi wasallam terhadap insan di sekelilingnya terkadang melahirkan rasa sebak, meruntun rindu yang dalam terhadap sosok yang bernama Muhammad shallahu `alaihi wasallam. Seringkali kita berharap, agar kita dapat hidup sezaman dengan baginda shallahu `alaihi wasallam, merasai damainya bicara baginda, ketenangan raut wajah dan garis senyumnya, ketegasan dan kesungguhan baginda shallahu `alaihi wasallam dalam beragama – benar-benar menggamit rindu!

Seringkali terfikir, beruntungnya seandainya kita dapat hidup sezaman dengan Nabi shallahu `alaihi wasallam meskipun sekadar menjadi seorang tukang cuci masjid! Barangkali juga kita tergolong dalam kalangan sahabat baginda shallahu `alaihi wasallam. Allah, tinggi benar cita-cita itu.

Dengan cita-cita tersebut yang terlahir daripada kerinduan yang dalam terhadap Nabi shallahu `alaihi wasallam, mari kita fikirkan semula; seandainya kita diberi peluang untuk hidup sezaman dengan baginda shallahu `alaihi wasallam, adakah kita tergolong dalam kalangan para sahabat baginda ?

Belum tentu sahabat. Ya. Belum tentu kita tergolong dalam kalangan para sahabat baginda radhiyallahu `anhum. Boleh jadi kita termasuk dalam kelompok munafiq Ubay bin Salul ataupun penentang Nabi shallahu `alaihi wasallam (Na`uzubillah).

Sahabat-sahabat, kita dilahirkan dalam keadaan ibu bapa kita telah Islam, dan kita mewarisi agama Islam ini daripada mereka. Manakala para sahabat radhiyallahu `anhum kebanyakan daripada mereka terpaksa melalui pelbagai keperitan untuk mempertahankan keislaman mereka yang bukan warisan, diseksa dengan seksaan yang amat dahsyat, dipulaukan, terpaksa dimusuhi dan memusuhi ibu bapa dan kerabat sendiri dan pelbagai mehnah dan tribulasi lagi. Namun mereka tetap thabat dalam agama Islam yang suci ini.Allah Subhaanahu wa Ta`ala berfirman :


لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ


"Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih-mesra dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka (yang setia) itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadaNya; dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Merekalah penyokong-penyokong (ugama) Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya penyokong-penyokong (ugama) Allah itu ialah orang-orang yang berjaya." [al-Mujadilah : 22]

Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, dikatakan (قيل) pada ayat “sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka” diturunkan berkenaan dengan Abu `Ubaidah yang telah membunuh ayahnya pada perang Badar. “atau anak-anak mereka sendiri” berkenaan Abu Bakar yang ingin membunuh anaknya Abdurrahman pada peristiwa yang sama, “atau saudara-saudara mereka” berkenaan Mush`ab bin `Umair yang membunuh saudaranya , `Ubaid bin `Umair pada hari yang sama. Wallahu`Alam.

Lihatlah sikap penyokong-penyokong agama Allah (Hizbullah) ini, mereka tidak akan pernah menjalinkan cinta kasih terhadap mereka yang memusuhi Allah dan rasul-Nya – meskipun orang itu adalah ayah ataupun saudara kandungnya sendiri. Lalu Allah Ta`ala menetapkan keimanan menghiasi hati mereka dan dikurniakan mereka bahagia. Kita pula tanpa perlu bermusuh dengan kedua ibu bapa, masih mampu mengamalkan agama ini dengan selesa tetapi masih mengambil sikap sambil lewa.

Mudah-mudahan dengan ayat tersebut dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Ta`ala dan Rasul-Nya, jua mengalirkan rasa cinta dan kasih kita terhadap para sahabat Radhiyallahu `anhum. Mereka telah jauh meninggalkan kita, namun kisah-kisah perjuangan mereka yang telah diatur oleh Allah Ta`ala itu menjadi pedoman buat kita untuk melaksanakan perintah Allah Ta`ala, terus tegar di dalam keimanan dan bersungguh dalam beragama.

Kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada para Nabi `alaihimussholaatu wassalaam, para sahabat radhiyallahu `anhum dan para alim ulama rahimahumullah. Kata guru kami Dr. Ali Fawwaz, mengapa perlu kita berdoa untuk mereka, (sedangkan mereka merupakan golongan muqarrabin – dekat dengan Allah) ? Kerana dengan sebab merekalah agama Islam ini sampai kepada kita. Alhamdulillah.ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان..


Salam Jumu`ah Mubarakah.

18 April 2014
1.43 a.m.
Bayt Ilmi, Urdun.

Sunday, March 30, 2014

IKHLAS YANG DIGUGAT


Bismillah.

Penulisan kali ini bukanlah ingin berkongsi idea. Cuma sekadar mengubat kerinduan untuk menulis meskipun pelbagai tugasan menghambat, disamping mencatat pengetahuan yang ada agar mudah menjadi rujukan di masa hadapan. Kerana ilmu itu jika tidak dicatat, maka ia bakal terkubur sia-sia.


KEMASYHURAN

Kemasyhuran atau popular kebiasaannya diperolehi melalui jawatan, kecerdikan, kecantikan dan sebagainya. Menginginkan kemasyhuran bererti menginkan perhatian orang lain terhadap diri, agar dilihat bijak, baik, berilmu, berkebajikan dan sebagainya. Para sahabat dan salafus-sholeh terdahulu begitu memelihara diri daripada sikap menginginkan kemasyhuran dalam kalangan manusia.Imam Ibnu Katsir ketika mensyarahkan ayat ke- 18 dan 19 Surah Luqman, beliau susuli syarahnya dengan beberapa bab adab dan akhlak diantaranya adalah Bab Syuhrah (kemasyhuran). Beliau mengemukakan beberapa kisah dan kalam salafus-sholeh yang sangat berhati-hati memelihara diri agar tidak menjadi masyhur.

Kata Muhammad Bin al-`Ala` : “Barangsiapa yang mencintai Allah, Dia juga suka agar dirinya tidak dikenali manusia.”

Berkata Aban Bin `Uthman : “Sekiranya kau suka agar diselamatkan untukmu agamamu maka kurangkanlah mengingini kemasyhuran. “

Adalah Abu al-`Aliyah apabila duduk bersamanya lebih daripada 3 orang, maka dia akan berangkat dan meninggalkan mereka.

Berkata Hasan Rahimahullah : “Sesungguhnya terdapat suatu kaum yang menjadikan kesombongan di dalam hati mereka dan kelihatan tawadhu` pada pakaian mereka.”MENYUKAT IKHLAS DIRI

Kita digalakkan berkenal-kenalan sebagaimana wasiat Imam Hasan al-Banna yang ke-9 : “Berkenal-kenalanlah dengan setiap Muslim yang ditemui kerana asas gerakan dakwah ialah berkenal-kenalan dan berkasih-sayang.”

Maka apabila sudah berkenalan, insan akan dikenali oleh insan di sekelilingnya. Timbul suatu persoalan, harus bagaimana untuk mengelakkan kemasyhuran ketika kita mengenali dan telah dikenali? Adakah kita tidak perlu berkenal-kenalan?

Saya fikir, berkenal-kenalan dan kemasyhuran adalah perkara yang begitu berbeza. Kemasyhuran yang dibenci adalah ketika diri sentiasa ingin menjadi perhatian dan pujian orang lalu berusaha melakukan apa sahaja agar menjadi masyhur.

Guru saya Dr. Syuweisy al-Mahamid Hafizhahullah suatu ketika membacakan hadis Nabi shallahu `Alaihi Wasallam : "Kadang-kadang orang-orang yang tidak keruan letak rambutnya lagi pula penuh debu tubuhnya, serta selalu ditolak jika ada di pintu - tidak dihiraukan karena miskinnya, jikalau bersumpah atas nama Allah niscayalah Allah mengabulkan padanya - apa yang disumpahkannya itu." (Riwayat Imam Muslim).

Kemudian Dr. bertanya kepada kami, mengapa insan yang disebut di dalam hadis ini yang serba kusut-masai dan tidak masyhur di khalayak, Allah memakbulkan sumpahnya? Lalu jawab doktor; “Mereka yang tidak masyhur ini bersikap ikhlas dalam melakukan apa sahaja amalan, kerana mereka tidak dikenali manusia.

Dikatakan makna ‘al-Qasm’ (sumpah) di dalam hadis ini ialah ‘doa’ dan ‘ibraarihi’ (mengabulkan padanya) bererti mustajab (doa tersebut). Wallahu`alam. (Rujukan : Syarah Shahih Muslim – Imam An-Nawawi).

Sikap menginginkan kemasyhuran itu mengganggu keikhlasan insan dan menjejaskan niat dan tindakannya. Merendahlah wahai insan. Carilah waktu yang khusus untuk kita bersendiri memikirkan kehinaan diri kita di sisi Allah, kerna pemberi ganjaran terhadap amalan-amalan kita dan tempat kita mencari keredhaan adalah Allah Ta`ala, bukan manusia.


SIKAP TAWADHU` SAIDATINA `AISYAH

Saidatina `Aisyah Radhiyallahu `Anha pernah berkata ketika maut menghampiri beliau:

“لوددت أنّي كنت نسياً منسياً "

“Aku gemar sekali seandainya aku ini menjadi orang yang tidak diperhatikan lagi dilupakan”.

Hanya pada Allah tempat kembali, mencari redha dan bergantung harap.


Wallahu A`lam

1836,
30 Mac 2014,
Bayt Ilmi.